SL211

กาวยาแนวร่องเล็ก เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม 1 กก. สีขาว

129.-

กาวยาแนวคุณภาพสูงสำหรับกระเบื้องปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. ป้องกันราดำ และคราบสกปรก เพิ่มแรงยึด

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน