weberfix_plus

กาวเหลวพร้อมใช้ เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส 15 kg.

1,750.-

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้องสำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้งและเปียกชื้น

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน