webertape_fibermesh

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ซม.X 20ม.

32.-

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว ใช้เพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำงานกันซึมแล

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน