weber.floor_4655

ปูนปรับระดับแบบปล่อยเปลือย เวเบอร์ฟลอร์ 4655 ขนาด 25 kg.

1,580.-

ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling) รับน้ำหนักได้สูงเหมาะสำ

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน