weber.prim_concrete

น้ำยาทาผนังและเสาคอนกรีต เวเบอร์พริม คอนกรีต 5 kg.

1,015.-

น้ำยาทาผนังและเสาคอนกรีต ทั้งพรีคาส และหล่อในที่ เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ปูนฉ

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน