CW688UW7

สุขภัณฑ์คู่ฝารองนั่งอัตโนมัติ

59,500.-

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™ ระบบชำระล้าง TORNADO Siphon-Jet ใช้น้ำ 6 ลิตร รูปทรงโถ อีลองเกต ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว 305 มม. ฝารองนั่ง WASHLET™ รุ่น TCF4911Z ขนาด 500 x 735 x 590 มม.

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน