dry2kflex

กันซึมแบบสองส่วนผสม สระว่ายน้ำ เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ์

720.-

กันซึมแบบสองส่วนผสม เมื่อปรับสัดส่วนการผสมให้เหมาะสม สามารถใช้ฉาบ ทา หรือกลิ้ง บนพื้นผิวซีเมนต์ เพื่อกันซึมก่อนปูกระเบื้องพื้นที่เปียกในอาคาร สระว่ายน้ำ บ่อเก็บน้ำ 20 กก. (ผงซีเมนต์) 5 กก. (น้ำยาเคมี)

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน