weberdry_crystallize_hybrid

เวเบอร์ดราย คริสตัลไลซ์ ไฮบริด

240.-

เวเบอร์ดราย คริสตัลไลซ์ ไฮบริด 5 กก. ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดตกผลึก สูตรไฮบริด แทรกซึมลึกในรูพรุนของคอนกรีต ตกผลึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เนื้อคอนกรีตได้อย่างรวดเร็วใน 1 วัน

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน