weber_base_skim

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท 20 กก. สีเทา

230.-

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ฉาบง่ายลื่นมือ ฉาบได้บาง 0.5-2 มม. มีแรงยดึ เกาะที่ดี ขัดตกแต่งให้เรียบเนียนได้ง่ายด้วยกระดาษทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถทาสีทับหรือปล่อยเปลือยได้ เพิ่มคุณภาพงานตกแต่งผนัง

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน