AQ 11393

โถปัสสาวะชาย

3,990.-

ประเภท โถปัสสาวะชาย การใช้งาน โถปัสสาวะชายขนาดใหญ่ วัสดุ เซรามิคเคลือบ สี ขาว

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน