AQ 8882772

อ่างล้างหน้าเหลี่ยม ครึ่งเคาน์เตอร์ มีรูก๊อก

1,890.-

ประเภท อ่างล้างหน้าเซรามิค, แบบฝังเคาน์เตอร์ การใช้งาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ วัสดุ เซรามิคเคลือบ สี ขาว

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน