AQ 114235

โถปัสสาวะชาย

2,490.-

ประเภท โถปัสสาวะชาย การใช้งาน โถปัสสาวะชายขนาดกลาง วัสดุ เซรามิคเคลือบ สี ขาว

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน