AQ 115511

โถปัสสาวะชาย

1,590.-

ประเภท โถปัสสาวะชาย การใช้งาน โถปัสสาวะชายขนาดกลาง วัสดุ เซรามิคเคลือบ สี ขาว

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน