RA 9519T05078MAG

ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมฝาปิด MATT GOLD

1,390.-

ประเภท อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ, อุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำทองเหลือง/ซิ้งค์ การใช้งาน ที่ใส่กระดาษชำระ วัสดุ ทองเหลือง สี MATT GOLD

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน