RA MSY13-NO-GOLD

สะดืออ่างแบบไม่มีรูน้ำล้น MATT GOLD

599.-

ประเภท สะดืออ่าง, สะดืออ่างล้างหน้า การใช้งาน สะดืออ่างล้างหน้าแบบไม่มีท่อน้ำล้น วัสดุ ทองเหลือง สี MATT GOLD

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน