KA-46-832-WT

ตะแกรงกันกลิ่น

1,480.-

ตะแกรงกันกลิ่น พร้อมตุ้มถ่วงเปิด-ปิดน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำขนาด 2-3″ (หน้าแปลน 4 X 32″)

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน