MA523

อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ ไม่รวมก๊อกน้ำ

3,590.-

ข้อมูลเพิ่มเติม - ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย - ง่ายต่อการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน