MA343(W)

อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (ไม่รวมก็อก/ท่อน้ำทิ้ง)

2,990.-

ข้อมูลเพิ่มเติม - ติดตั้งและทำความสะอาดง่าย - ง่ายต่อการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน