MA322

อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมขา (ไม่รวมก๊อก)

3,290.-

เฉพาะอ่างล้างหน้า ไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน