LGU56100U (R-AL)

อ่างล้างหน้าวัสดุสังเคราะห์ พร้อมตู้เฟอร์ (ไม่รวมก็อก)

18,490.-

ตู้เฟอร์นิเจอร์ กันน้ำ 100% +อ่างล้างหน้า ขนาด 100 ซม. สีลายไม้อ่อน อ่างล้างหน้าวัสดุสังเคราะห์ พร้อมตู้เฟอร์นิเจอร์ ขนาด 100 เซนติเมตร

สั่งซื้อ เพิ่มเพื่อน