สต๊อปวาล์ว

สต็อปวาล์ว 2 ทาง โครเมี่ยม ST-356M

310.- 299.-
หัวฉีดชำระ

สายฉีดชำระ

320.- 299.-
สะดืออ่าง

สะดืออ่างล้างหน้า โครเมี่ยม

420.- 259.-
สต๊อปวาล์ว

สต๊อปวาล์ว โครเมี่ยม

270.- 229.-
ที่ใส่กระดาษชำระ

ที่ใส่กระดาษชำระ โครเมี่ยม

450.- 299.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P

600.- 399.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งแบบกระบอก

1210.- 799.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก

850.- 399.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P

450.- 299.-
สะดืออ่าง

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(มีรูน้ำล้น)

420.- 259.-