ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ําทิ้งกระปุก ขนาดความยาว 30 ซม.

500.- 459.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P

600.- 399.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งแบบกระบอก

1210.- 799.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก

850.- 399.-
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้งรูปตัว P

450.- 299.-