ตะแกรงกันกลิ่น

ตะแกรงท่อน้ําทิ้งพื้นแบบมีลิ้น ทองเหลืองกันแมลง

500.- 459.-
ตะแกรงกันกลิ่น

ตะแกรงท่อน้ำทิ้งพื้น ลายกลม ขนาด 10x10 ซม.

399.- 359.-
ตะแกรงกันกลิ่น

ตะแกรงท่อน้ําทิ้งพื้น แบบเหลี่ยม ขนาด 10x10 ซม.

180.- 129.-
ตะแกรงกันกลิ่น

ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบกันแมลง เหลี่ยม ขนาด 10*10 ซม.

450.- 399.-